naglowek_gokW związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach działań w ramach projektu pn. „Tworzenie i upowszechnianie lokalnej twórczości artystycznej” informujemy, że do dnia 6 lutego 2013 roku trwają zapisy na warsztaty literackie.


 

 

Warsztaty skierowane są do osób zamieszkałych na terenie Gminy Werbkowice.

 

 

Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury, tel. (84) 6572032 lub 504502674.

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Serafin.

 

 

Operacja realizowana jest w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętego PROW 2007 – 2013.

Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013