Pobierz Nazwa
Zarządzenie Strategia rozwoju lokalnego
Plan odnowy miejscowości Gozdów
Plan odnowy miejscowości Hostynne
Plan odnowy miejscowości Kotorów
Plan odnowy miejscowości Peresołowice
Plan odnowy miejscowości Podhorce
Plan odnowy miejscowości Werbkowice
Plan odnowy miejscowości Wronowice
Zarządzenie Plan gospodarki odpadami
Zarządzenie Program ochrony środowiska
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Gozdów
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Hostynne
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Podhorce
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Turkowice
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Werbkowice
Zarządzenie Plan zagospodarowania przestrzennego Wronowice
Zarządzenie Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011 - projekt