Oświata

1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli - pobierz


2. Wykaz szkół zlokalizowanych na terenie gminy Werbkowice - pobierz


3. Raport o stanie oświaty 2008/2009 - pobierz


4. Wyprawka szkolna 2010 - pobierz


5. Raport o stanie oświaty 2009/2010 - pobierz


6. Wyprawka szkolna 2011 - pobierz


7. Raport o stanie oświaty 2010/2011 - pobierz


8. Wyprawka szkolna 2012 - pobierz


9. Stypendia i zasiłki szkolne - pobierz


10. Obwody szkolne - pobierz


11. Raport o stanie oświaty 2011/2012 - pobierz